Professional paket

Professional paket

Profesional paket – za one kojima je potrebno još više.
Sadrži komplet Standard paket i dodatno omogućava mobilno naručivanje, rad sa kuhinjskim monitorom i radom u mreži. Prednost korišćenja kuhinjskog monitora zajedno sa tabletima, je u tome što dobijate dvosmernu komunikaciju. Konobar šalje kuhinji sa udaljene lokacije narudžbine, a kuhinja obaveštava konobara kada je narudžbina spremna. Bez razgovora!
Pos sector Professional sadrži:
– Izdavanje računa
– Komplet analiza i izveštaja vezana za prodaju artikala
– Kreiranje normativa (povezivanje artikala i repromaterijala)
– Kompletna analiza i izveštaja utroška materijala
– Komplet skladišno poslovanje (prijem i izdavanje robe)
– Kompletna analiza prometa i stanja skladišta
– Rad u mreži
– Rad s tabletima
– Rad s kuhinjskim monitorom

professional_possector

Mobilo naručivanje:
Korišćenje tableta sprečava razgovore i greške pri prosleđivanju narudžbina od gosta, preko konobara, do kuhinje.
Konobar prima narudžbinu za stolom, dok razgovara sa gostom i umesto da ide do šanka da bi je prepisao sa bloka, konobar koristi tablet da je prosledi kuhinji. Bez duplog posla. Bez praznog hoda.

Kuhinjski monitor:
Kuhinjski monitor je touch screen monitor, računar ili tablet koji beleži narudžbine na monitoru, koji kuvaru daje mogućnost poziva konobara kada pripremi narudžbinu. Kuvar može da vidi koji je konobar, za koji sto i pre koliko vremena poslao narudžbinu, što mu olakšava odlučivanje, koje narudžbine prvo spremiti.